Groep 3 en 4

De leerkracht van groep 3 en 4 is Jolanda Peek (maandagochtend, dinsdagochtend). Op
maandagmiddag en dinsdagmiddag draait groep 3 mee met Angelique Boogers en groep 4 met Joyce van der Staaij en Demi Tijmes. Op woensdag en donderdag en vrijdag staat Tineke Harzevoort voor groep 3 en 4.