Ouderraad

Ouderraad:

De ouderraad is het contactorgaan tussen team en ouders van leerlingen. De ouderraad denkt en helpt mee de school tot een goed functionerend geheel te maken. De ouderraad is samengesteld uit acht ouders van leerlingen. Twee teamleden wonen de vergaderingen bij en verzorgen de communicatie tussen team en ouders. Een belangrijke taak voor de ouderraad is dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Hiertoe organiseert de ouderraad in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering.
Tevens verleent de ouderraad hulp bij o.a. sportdagen en de schoolreisjes. De ouderraad verzorgt en coördineert diverse werkzaamheden binnen de school zoals de versieringen.

Ouderraadsleden schooljaar 2016-2017

Penningmeester:
Overige leden: Marijke van Dam                                Debbie Gerritsen
Anita Brienisse
Mirjam van Dalem
Marjolein Kersten
Monique Bottinga
Helmi Dekker
Leerkrachten: Angelique Boogers
Leoma Broens

IMG_0953.JPG

 

 

Penningmeester:Secretaris:

Mijn naam is Marjolein Kersten en ik ben de moeder van Indy uit groep 8.
Indy zit sinds 4 jaar op de Achtbaan en dat bevalt heel goed.
Ik ben lid van de ouderraad omdat ik meer betrokken wil zijn bij de school en graag wil meedenken met school en ouders.

Hallo, mijn naam is Helmi, ik ben moeder van Jesse Zijlstra uit groep 8.
Meedenken over allerlei schoolzaken, die van belang zjjn voor onze kinderen, vind ik leuk en erg belangrijk. Als ouders en leerkrachten goed samenwerken is dat een mooi voorbeeld voor kinderen; hoe er gezamenlijk gewerkt wordt aan het beste wat er uit te halen is. Daarom neem ik zitting in de ouderraad.