Welkomstwoord

Welkom op de site van Achtbaan in Veenendaal

Onze school
Bent u op zoek naar een goede, vertrouwde en prettige school voor uw zoon of dochter?
WereldKidz Achtbaan is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht en talentgericht te werken. Dat doen we door te werken vanuit onze kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, Fijn voor je Brein en ontdekkend leren.

We houden rekening met elkaar, gaan respectvol met elkaar om en zorgen voor een gezellige sfeer waarin goed geleerd kan worden. Kortom; gewoon goed onderwijs!

Hoogbegaafden onderwijs nu ook op WereldKidz Achtbaan

WereldKidz heeft al ruim 9 jaar ervaring op het gebied van hoogbegaafden onderwijs.  Eén van onze 5 onderwijsarrangementen is het zogenaamde top-inclusief arrangement. Ongeveer 7 jaar geleden zijn we ook in Veenendaal met dit aanbod gestart. Dit was op locatie Balans in Veenendaal Oost. We zien dat veel kinderen baat hebben bij deze vorm van onderwijs. Om die reden breiden we dit uit naar Veenendaal West op onze locatie Achtbaan onder de noemer Top-Inclusief.

Uniek aan Top-Inclusief is dat de leerlingen onderdeel uitmaken van de reguliere groepen.  Het basisprogramma wordt gecompact tot twee en halve dag in de reguliere groep. De leerlingen volgen op de andere dagen het HB programma met gelijkgestemden.  Hierbij is er extra aandacht voor o.a. de mindset en vakken zoals filosofie, rekenspecials, strategische denkspellen en onderzoekend en ontwerpend leren.

Voor welke kinderen is dit aanbod bedoeld?

Top-Inclusief is er voor kinderen vanaf groep 5. Voorwaarde voor deelname aan dit arrangement is een IQ van 130 of hoger. Leerlingen die partieel hoogbegaafd zijn kunnen op onderdelen deelnemen. De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een extra aanbod gericht op hun leeftijd. Hiermee zorgen we voor een volledig aanbod HB-onderwijs in de groepen 1 t/m 8.

Samen Leren, het motto van WereldKidz

Binnen Wereldkidz ontwikkelen we samen onderwijs. De WereldKidz scholen in Veenendaal werken nauw samen en maken onderdeel uit van het lerend netwerk binnen WereldKidz. Het onderwijs is continu in ontwikkeling, zo kunnen we blijven aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
De pijlers van onze scholen zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het werken met onderwijsarrangementen.


Op onze locaties werken wij met vijf arrangementen:
- Zeer intensief arrangement
- Intensief arrangement
- Basis arrangement
- Verdiept arrangement (o.a. Plusklas)
- Toparrangement (locatie Achtbaan en locatie Balans).

Met onze speerpunten en ambities richten wij ons op de talentontwikkeling van kinderen, 21st Century Skills en ouderbetrokkenheid.

Benieuwd?
Om u een beeld te kunnen geven van onze school, bent u altijd van harte welkom! Voor het maken van een afspraak neemt u contact op via de mail met de interim schoolleider Annet van de Kamp, annetvandekamp@wereldkidz.nl

MAAK NU GEBRUIK VAN DE V.I.P. PAS! 
Met deze V.I.P. pas kunt u vrijblijvend samen met uw kind een half uur op visite komen op Achtbaan. U hoeft daar geen afspraak voor te maken. Zo kan uw kind alvast een beetje wennen aan de sfeer op de basisschool. De juf geeft een knipje in de V.I.P. kaart, u kunt dan vier keer op visite komen.