BSO

Onze school heeft een eigen BSO die wordt verzorgt door Kind & Co.

Wat biedt BSO Achtbaan?

Op BSO Achtbaan is er voor kinderen van 4-12 jaar. Het gaat hier om opvang voor en na schooltijd, op studiedagen en in de schoolvakanties. De openingstijden sluiten goed aan op de  schooltijden van uw kind.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. De BSO biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Dit kan binnen op de groep zijn maar ook buiten en in de speelhal van de school. Er is genoeg buitenspel materiaal en de onderbouw kinderen mogen gebruik maken van het rijdend materiaal van de school. Binnen in de groep is er spelmateriaal, constructiemateriaal en genoeg materiaal om na hartenlust te kunnen knutselen en ons uit te leven, onze fantasie is eindeloos. Bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de speelhal waar we kunnen rennen en verschillende sport en spel activiteiten kunnen doen.

Na schooltijd mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen gaan doen en is er aandacht voor het kind. We maken een praatje en luisteren naar elkaar en wat we te vertellen hebben over onze dag.

 Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Achtbaan biedt opvang van 7:30 tot 8:30 uur. Er is tijd om een spelletje te doen of gewoon wat te lezen of te kleuren voor dat school begint. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 0345 247100 / 06 11140709 of  u kunt een kijkje nemen op de site van Kind & Co. via deze link  http://www.kmnkindenco.nl