BSO

Kind Centrum De Zwaluw heeft een eigen kinderopvang die wordt verzorgt door KMN Kind & Co.

Kind & Co: uw pedagogisch partner

Kind & Co ziet zichzelf als pedagogisch partner. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen scheppen wij een veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken bieden wij mogelijkheden talenten te ontwikkelen. Wij zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met de toekomst van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontplooien in een warme, veilige en stimulerende omgeving. Daarbij kijken wij vooral naar de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij op een positieve en uitnodigende manier met kinderen omgaan.

In ons pedagogisch werkplan zijn de volgende vier basisdoelen opgenomen:
• bieden van sociaal emotionele veiligheid
• gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
• gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
• overdracht van waarden en normen

Een digitale versie van het pedagogisch werkplan vindt u op onze website bij de betreffende locatie; een papieren versie ligt ter inzage op de locatie.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 0345 247100 / 06 11140709  of u kunt een kijkje nemen op de site van Kind & Co. via deze link  http://www.kmnkindenco.nl