Locatie

M.i.v. schooljaar 2020-2021 is ons nieuwe adres:

WereldKidz Achtbaan 
Boerenzwaluw 19
3905 SG Veenendaal