Engels vanaf groep 1

Op WereldKidz Achtbaan krijgen de kinderen vanaf groep 1 al (spelenderwijs) Engels aangeboden. Zo bereiden we de kinderen optimaal voor op een internationale toekomst! 

Op onze school werken we met de methode Groove me. Groove me is een nieuwe actieve methode Engels die kinderen enthousiast maakt en in beweging brengt. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren.  Zo zien ze de functie van de taal en blijven ze gemotiveerd.

Deze methodiek maakt Engels leren leuk. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Door in de kleutergroepen al speels met een taal bezig te zijn, leren ze die taal bijna ongemerkt. Vroeg starten met het leren van een tweede (of derde) taal werkt verder zéér motiverend voor kinderen. Ze werken met veel plezier aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.

Vroeg starten met Engels betekent simpelweg ook méér Engels. Kinderen van WereldKidz Achtbaan hebben dus al acht jaar ervaring met Engels wanneer zij de basisschool verlaten.