WereldKidz Achtbaan

Een Achtbaan is een gestroomlijnd en wervelend parcours waarin je heel veel plezier kunt beleven! Je kunt de wereld vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je wordt uitgedaagd om mee te gaan in een avontuurlijke rit. Op onze openbare basisschool zijn kinderen van alle gezindten van harte welkom.

Alle kinderen vormen samen één rij karretjes die samen één geheel vormen! Wie gaat er mee?

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die qua samenstelling lijkt op de maatschappij, waarvan zij deel uitmaken. De populatie van WereldKidz Achtbaan is een prachtige afspiegeling van de Nederlandse maatschappij met al haar diversiteit. Onze school is een ontmoetingsplaats waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht de maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. De school staat in de wijk Veenendaal West. De wijk is circa 40 jaar geleden gebouwd en we zien,  met name het afgelopen jaar weer een verjonging van haar inwoners. Daarmee is een lichte groei van het leerlingenaantal op de school ook zichtbaar. Op de school wordt gewerkt in leerstofjaarklassen en combinatiegroepen. WereldKidz Achtbaan is een school waar veel aandacht voor het individuele kind is.