Tablets en computers

Digitale leermiddelen

Kinderen leven nu in een tijd waarin informatietechnologie niet meer is weg te denken. Niet alleen ICT-vaardigheid is van belang, maar ook mediawijsheid. In de groepen is hier volop aandacht voor.
Bij lezen, bij rekenen, bij de verwerking van teksten en bij wereldoriëntatie (Faqta) wordt de computer ingezet. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Ook beschikt de school over een draadloos netwerk.

In de  groep 4 t/m groep 8 werkt iedere leerling met een eigen chromebook (met behulp van Snappet). De verwerking van de leerstof, zoals dit normaal in werkboekjes gedaan werd, wordt nu op deze chromebooks gedaan. Leerlingen hebben beschikking  tot het Office pakket en ook gereguleerd toegang tot internet.

Voor meer informatie over Snappet: zie de website https://nl.snappet.org/
                               

Leren programmeren op de basisschool

De kinderen op onze school zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat wij ze voorbereiden op deelname in de maatschappij en voorbereiden op de eisen van de arbeidsmarkt, zoals deze er uit zal zien over een aantal jaar. Op Wereldkidz Achtbaan vinden we het belangrijk dat we de talenten van de kinderen onderzoeken en ze hierin laten ontwikkelen. Door de verschillende technologische ontwikkelingen worden er ook andere vaardigheden gevraagd. Het is van belang dat wij deze vaardigheden onderwijzen, zodat de kinderen voorbereid zijn op de toekomst. 
Een van de 21st Century Skills is computational thinking: nadenken over de vraag hoe je een probleem kunt oplossen met een computer. Programmeren is één van de middelen. Vanaf groep 1 gaan leerlingen hiermee aan de slag. Je zult daar de Beebot tegenkomen, kinderen leren een route plannen waarbij onderdelen uit Taal en Rekenen worden gebruikt. In de middenbouw kom je de Probot tegen en in de bovenbouw kunnen de kinderen met de Ozobot aan de slag.