Ouderparticipatie

Onder ouderparticipatie verstaan we de hulp die ouders op school bieden. Deze hulp kan naast de hand- en spandiensten ook bestaan uit onderwijsondersteunende activiteiten.

Met de keuze daarvan willen we uiterst zorgvuldig en zinvol omgaan. Ten aanzien van de onderwijs- ondersteunende taken maken we vooraf bindende afspraken met de “hulpouders”.

Belangrijk daarbij is in ieder geval dat de privacy van ieder kind wordt gewaarborgd en dat de hulp op
adequate wijze wordt gegeven.