Ouderparticipatie

Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan. Het is dan ook van groot belang dat ouders/verzorgers en leerkrachten samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, de kans wordt vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede (Ministerie van OCW, 2009).

Op Achtbaan kunnen ouders op verschillende manieren met het team samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn:
de ouderraad, de medezeggenschapsraad, ouders die de bibliotheek verzorgen, hulp bij uitstapjes of bij de handvaardigheid. We hebben zelfs weleens hele betrokken opa's/oma's die komen helpen!


Belangrijk daarbij is in ieder geval dat de privacy van ieder kind wordt gewaarborgd.