Gedeelde verantwoordelijkheid

Werken vanuit een team gecentreerde arbeidsorganisatie.

Op Wereldkidz Achtbaan wordt gewerkt in een onderwijsteam. In dit team zijn de leerkrachten van alle groepen gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen op Achtbaan. In deze professionele leergemeenschap wordt samen geleerd, kennis over de kinderen gedeeld, de doorgaande lijn bewaakt, geadviseerd over de juiste interventies en worden samen besluiten genomen over de onderwijsverbeteringen die worden ingevoerd. Elk onderwijsteam heeft een procesbegeleider die samen met de leden van het onderwijsteam de agenda van de overleggen bepaalt. In ieder onderwijsteam is het mogelijk een leerling (casus) te bespreken.

De leerkrachten in dit onderwijsteam dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van onze school. Door deze verantwoordelijkheid te delen, is er altijd een team van experts aanwezig om samen te kijken naar wat het beste is voor de kinderen.

De procesbegeleiders van de onderwijsteams 2023/2024 zijn Angelique Boogers en Carina Tempelaar.

De leerkrachten vergaderen regelmatig in deze onderwijsteams en daarnaast vindt drie keer per schooljaar een groepsbespreking in deze teams plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen.