Beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen in onderlinge samenhang. In de plannen die u hier aantreft
geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan
realiseren.

In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie
en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische
informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de 
gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze
documenten te hebben.