Ons onderwijs

Onze openbare school is een plek waar kinderen samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan een school. Het is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische waarden.
In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de verbinding die gelegd wordt tussen de school en de samenleving.
Dit betekent ook dat WereldKidz Achtbaan het als haar taak ziet bij te dragen aan een humane, inclusieve en duurzame samenleving. We leren leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en bejegening (‘Past dit wel bij onze waarden? Draagt het bij aan onze fundamentele opdracht richting de samenleving?’). Het zijn tevens waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden. De waarden vormen dus het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school.