Ouderraad

Ouderraad:

De ouderraad is het contactorgaan tussen team en ouders van leerlingen. De ouderraad denkt en helpt mee de school tot een goed functionerend geheel te maken. De ouderraad is samengesteld uit acht ouders van leerlingen. Twee teamleden wonen de vergaderingen bij en verzorgen de communicatie tussen team en ouders. Een belangrijke taak voor de ouderraad is dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Hiertoe organiseert de ouderraad in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering.
Tevens verleent de ouderraad hulp bij o.a. sportdagen en de schoolreisjes. De ouderraad verzorgt en coördineert diverse werkzaamheden binnen de school zoals de versieringen.