Actueel

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Brainwave en Top Inclusief op WereldKidz Achtbaan

We breiden onze arrangementen in WereldKidz Achtbaan verder uit. In groep 1 t/m 4 bieden wij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een verdiept arrangement aan, de Brainwave. Zij krijgen iedere week verdiepte opdrachten en lessen over de mindset. Halverwege groep 4 bespreken we in het HB-team of deze leerling het passende arrangement kan volgen in de plusklas of Top Inclusief. Top Inclusief bieden wij aan voor hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 5. Deze leerlingen volgen ook alle lessen in de verdiepte arrangementen waardoor het basiswerk sterk wordt gecompact. Voorwaarde voor deelname aan het Toparrangement is een IQ van 130 of hoger. Leerlingen die partieel hoogbegaafd zijn kunnen op onderdelen deelnemen. (Flex arrangement))


Met het Toparrangement komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van HB-leerlingen. De onderwijsbehoefte van sommige HB-leerlingen is naast het volgen van HB-onderwijs in een peergroup ook het volgen van de lessen in het reguliere programma. Door dit concept is het mogelijk dat HB leerlingen ook leren samenwerken met kinderen in een reguliere groep zoals we dat in de maatschappij ook zien. 

Na een intake volgt een advies vanuit het HB-team over het best passende arrangement voor uw kind.


Welke vakken worden gegeven?

Hoogbegaafde kinderen leren top down (vanuit het grotere geheel), zijn onderzoekend en genieten van het oplossen van complexe problemen. Ze denken zowel analytisch als creatief, ze denken out of the box. Dat leren ze bij de vakken literatuur, poëzie, filosofie, strategische denkspellen, rekenspecials, hogere denkopdrachten, een vreemde taal en slimme taal. Het speciaal ontwikkelde programma voor growth mindset gecombineerd met de HB-vakken ondersteunt bij faalangst.


Sociaal emotionele ontwikkeling in het Top arrangement

De leerlingen in de Plusklas/Topinclusief volgen het aanbod voor sociaal emotionele ontwikkeling aangevuld met aandacht voor HB-specifiek gedrag (mindset, prikkelgevoeligheid en executieve vaardigheden).  We vinden het belangrijk dat wij ons onderwijs niet alleen aanpassen op cognitieve ontwikkelingen van kinderen, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkhouding en het leren leren. Om goed te kunnen leren is het van groot belang om goed in je vel te zitten en tools te kunnen krijgen om tot leren te komen. Het welbevinden en de veerkracht van een leerling kan vaak niet los worden gezien van het (cognitieve) leren en automatiseren. We hebben daartoe een uitgebreide sociaal emotionele structuur ontwikkeld. 


Zijn er verschillen tussen Top inclusief en Voltijds Topklas? 

Top inclusief

  • basisprogramma gecompact tot 2½ dag
  • een dag per week Topinclusief
  • een dag per week Plusklas/Topinclusief
  • overige dagen: verdiept programma en automatiseren in de eigen groep
  • Flex arrangement is mogelijk.

Voltijds Topklas

  • basisprogramma gecompact tot 2 dagen, inclusief programma automatiseren
  • drie dagen verdiept programma op drie niveaus 


Hoe meld ik mijn kind aan voor Top Inclusief?

Aan de buitenkant is HB niet te zien. Goede resultaten op school, hooggevoeligheid of een brede kennis kunnen een indicatie zijn, maar zijn dit lang niet altijd. De leerkracht zal u vertellen dat voor het vaststellen van hoogbegaafdheid een IQ-onderzoek nodig is bijvoorbeeld de WISC V of in overleg een andere toets. Is uw kind getoetst en heeft het een TIQ van 130 of hoger, dan kunt u uw kind aanmelden bij de schoolleider, Jolanda Peek, jolandapeek@wereldkidz.nl. Na een intake volgt dan een advies vanuit het HB-team over het best passende arrangement voor uw kind.


Media
  • homw2