MR


Mijn naam is Rigtje Zegers en ik werk in de onderbouw van Balans, momenteel in groep 1/2. Dat doe ik met veel plezier 5 dagen in de week. Deelnemen aan de MR vind ik interessant en noodzakelijk. In de MR kun je meepraten en denken over het beleid van de school. Ik vertegenwoordig het personeel in deze raad.Mijn naam is Carina Tempelaar en werk sinds 2020 op Achtbaan. Sinds 2016 zit ik in de MR. Eerst voor Balans en nu voor Achtbaan.  Samen met de overige MR-leden wil ik ervoor zorgen dat Achtbaan een fijne en goede school is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ik vind het belangrijk en interessant om mee te praten en te denken over allerlei zaken die in de MR besproken en behandelt worden tav onder andere het beleid voor onze school.  Ik hecht veel waarde aan een sfeer op school waar kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. Ook vind ik het belangrijk dat er naar behoeften en talenten gekeken wordt van ieder kind apart.  Als lid van de MR hoop ik mijn collega's te kunnen vertegenwoordigen en inzicht te krijgen in de wensen en belangen van ouders.

 

Mijn naam is Marc Prins. Ik  ben in 2019 lid geworden van de MR, als ouder van de Achtbaan. Al 9 jaar ben ik  te bewonderen op de achtbaan, ik heb nu nog een dochter op de achtbaan ( groep 4). Ik vind het leuk en goed om mee te praten over de zaken die er op de Achtbaan cq Wereldkidz-Veenendaal spelen. Als ouder is het natuurlijk goed te weten of te vertellen wat er speelt binnen de school. Dus zit je ergens mee, wat via MR kan/moet, spreek mij aan of stuur een mail. Eens per 2 maanden worden er punten besproken binnen de MR die van belang zijn, of om elkaar op de hoogte te houden.