MR


Mijn naam is Rigtje Zegers en ik werk in de onderbouw van Balans, momenteel in groep 2. Dat doe ik met veel plezier 5 dagen in de week. Deelnemen aan de MR vind ik interessant en noodzakelijk. In de MR kun je meepraten en denken over het beleid van de school. Ik vertegenwoordig het personeel in deze raad.Mijn naam is Carina Tempelaar en werk momenteel in de middenbouw (groep 4) op Balans.  Sinds 2016 ben ik lid van de MR. Ik vind het belangrijk en interessant om mee te praten en te denken over allerlei zaken die in de MR besproken en behandelt worden tav het beleid voor oa onze school. Samen met Rigtje Zegers vertegenwoordig ik het personeel van Balans. 


Mijn naam is Marc Prins. Ik  ben in 2019 lid geworden van de MR, als ouder van de Achtbaan. Al 9 jaar ben ik  te bewonderen op de achtbaan, ik heb nu nog een dochter op de achtbaan ( groep 4). Ik vind het leuk en goed om mee te praten over de zaken die er op de Achtbaan cq Wereldkidz-Veenendaal spelen. Als ouder is het natuurlijk goed te weten of te vertellen wat er speelt binnen de school. Dus zit je ergens mee, wat via MR kan/moet, spreek mij aan of stuur een mail. Eens per 2 maanden worden er punten besproken binnen de MR die van belang zijn, of om elkaar op de hoogte te houden.