Social Schools

Onze nieuwsbrieven worden aan de ouders verzonden via Social Schools. Een compleet en veilig communicatieplatform voor school en ouders.